Pro činnost kosmetických služeb musí být dodržována následující pravidla:

 • osoba poskytující tuto službu při výkonu své práce používá ochranu dýchacích cest, bránící šíření kapének 
 • mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2 metry      
 • v případě, že osoba poskytující tuto službu nebo zákazník má tělesnou teplotu 37°C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny     
 • v provozovně jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou
 • na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky
 • osoba poskytující služby zajistí informovanost zákazníků o pravidlech v provozovně informačními letáky
 • dezinfekce jsou umístěné v prostorech salonu, tak aby byly dostupné pro zákazníky i obsluhu                           
 • před poskytnutím služby se provede povinná dezinfekce ošetřované plochy u zákazníka
 • osoba poskytující tuto službu používá při výkonu práce jednorázové rukavice (s výjimkou masáží), které vymění u každého zákazníka a mezitím provede dezinfekci rukou prostředkem s virucidním účinkem
 • před a po masáži osoba poskytující tuto službu provede dezinfekce rukou
 • při přijímání platby a manipulaci se zbožím musí obsluha používat rukavice
 • povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých pomůcek
 • podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně

Doporučuje se: 

 • zákazník před vstupem do provozovny musí vyčkat mého příchodu
 • zákazník chodí na čas a bez doprovodu (s vyjímkou lidí s tělesným postižením a slepeckého psa), aby nedocházelo ke shlukování v prostorách provozovny
 • v případě, že se někdo již nachází v čekací zóně, tak další zákazník počká venku, než tato osoba odejde
 • při vstupu do provozovny si zákazník vydezinfikuje ruce                   
 • po každém zákazníkovi je nutná přestávka na dezinfekci a vyvětrání prostorů provozovny
 • obsluha si se zákazníkem při přivítání a loučení nepodává ruce
 • zákazník si roušku sundá na nezbytně dlouhou dobu (při ležení na lehátku), roušku si uloží ke svým věcem a poté jak lehátko opustí, tak si jí opět nasadí
 • v provozovně je zavedený objednávkový systém na přesný čas

INFORMAČNÍ LETÁKY: